Български 
 

Eijkelkamp

 Eijkelkamp_Soil_Water_News_def
 
ЕЙКАЛКАМП предлага апаратура в областта
 
на селското и горското стопанство, хидрологията,
 
изучаването и опазването на околната среда.
 
Приоритет на компанията е качеството на предлаганите
 
високотехнологични изделия, които гарантират и
 
задоволяват изцяло нуждите на Клиента. Фирмата
 
е сертифицирана по ISO 9001.Това прави компанията
 
желан и надежден, настоящ или бъдещ партньор в 
 
научно-изследователската дейност, свързана с
 
изучаването и опазването на околната среда като цяло.

 

Партньори

FOSS
OPSIS
DURAG
WIEGAND
ENVIMET
GASMET
Eijkelkamp