Български 
 

OPSIS

Опсис   е световна компания, която разработва, произвежда

и предлага на пазара новаторски системи за анализ и
 
контрол на газ . Системите са подходящи за контрол на
 
качеството на заобикалящия въздух (AQM) и непрекъснат
 
контрол на емисии (CEM). Опсис е международна компания
 
 с представителства на всички континенти. Изградена е
 
мрежа от филиали и  дистрибутори, които са сред
 
най-компетентните и опитни организации във всяка
 
от страните, където работят.

Опсис е сертифицирана съгласно ISO 9001 и съгласно
 
ISO 14001 . Компанията предлага всеобхватни решения
 

за опазване на околната среда.

 

 

 

Партньори

FOSS
OPSIS
DURAG
WIEGAND
ENVIMET
GASMET
Eijkelkamp