Български 
 

За Нас

Фирма “Лабконсулт” ЕООД е регистрирана през 2003 год като приемник на част от дейността ( доставки на аналитична апаратура, резервни части и консумативи) на ЕТ”ЛАБКОНСУЛТ-Цветан Йорданов”, основана през 1992 г.

Персонал - 10 човека
Адрес:бул. “Андрей Ляпчев” 66
София 1799
Тел: (02) 9743048 
E-mail: office@labconsult.bg

Фирмата е основана за доставка на аналитична апаратура и осигуряване на консултации в областта на качествения контрол на храни, мляко и млечни продукти, фуражи, зърно, фармацевтика, петролни продукти и опазване на околната среда.

Дейността й е концентрирана в две главни направления:
- Представителство на фирми, произвеждащи аналитична апаратура за качествен контрол като:
“ФОС Аналитикъл  – Дания,

“ОПСИС” – Швеция ,

“Дураг” – Германия,

“ЕАС Енвимет” (АРІ) - Австрия,

“Виганд Интернешънъл” – Германия,

"Ейкълкамп" - Холандия


- Доставка на аналитична апаратура, резервни части и консумативи, гаранционен и следгаранционен сервиз и осигуряване на консултации в областта на качествения контрол и опазване на околната среда
“Лабконсулт” е единствена фирма, официално оторизирана да осъществява доставки и сервиз на специализирана апаратурата, производство на фирмите ФОС Аналитикал – Дания , ОПСИС – Швеция и обща лабораторна апаратура съвместно с фирма Виганд Интернешънъл – Германия.

Фирма “Лабконсулт “ е сертифицирана съгласно ISO 9001.
 

 

За Нас

Мисия и ценности
Клиенти