Български 
 

Отрасли

Лабконсулт ЕООД извършва доставка на аналитична апаратура, 

консултации, резервни части и консумативи,

гаранционен и следгаранционен сервиз в областите:

  • околна среда
  • анализ на качеството на храни и земеделски продукти
  • анализ на горива
  • общо оборудване на
    изпитвателни лаборатории и лабораторни комплекси


Отрасли

общо лабораторно оборудване
храни
мляко
зърно
вино
околна среда