Български 
 

Новини

Монделез интернешънъл препоръчва Оборудването на Фосс

2013-03-12 11:00:57

 

Крафт фудс се раздели на две през октомври 2012 и стана част от поделението за закуски на Монделез интернешънъл.

Заедно със звеното за производство на бисквити , Монделез постигна забележителен успех. Групата от NIR експерти на Монделез най-накрая препоръча компанията да се спре върху уредите на Фосс.

Това беше отбелязано като забележително постижение, тъй като производството на бисквити е изключително скъпо и постоянно се стреми към намаляване на разходите чрез използване на  NIR технологии.

Основни причини за този пробив при взимане на решението на Монделез:

-         Фосс NIR технологиите са вече успешно въведени в Крафт фуудс, най-вече в сектори Кафе и Шоколад

-         Фосс е стабилна компания със световен опит при работа с международни компании

-         Крафт доказа, че методите му работят превантивно през изминалите години.

Предимствата на Фосс NIRтехнологиите

Уред InfraXact (IX) комбиниран с ISIScan, LOKAL & RINA предложи следните предимства за Монделез

-         много сигурни калибровки- редуциран бе броя им от 25 на едва няколко

-         изключително се опрости калибрирането

-         постигната беше ефективност и бе централизирано управлението

-         спестени бяха оборотни средства с използването на Фосс оборудването.

Историческа връзка на Крафт и Монделез

Крафт фуудс отдел за производство на бисквити в Северна Америка започва използването на NIR технологии преди осем години, като в момента имат 50 броя такива инструменти. След като Крафт Фуудс производството на бисквити става част от Монделез, започва и масовото използване на NIR технологиите в организацията. Днес компанията разполага с множество калибровки покриващи широка гама произведени продукти. Сега се планира доставка на първия InfraXact (IX) на територията на завода в Чикаго.

Специални благодарности

Трябва да благодарим на всички служители и експерти допринесли през годините за това развитие на бизнеса, особено на Фосс Дания за привличането на този ключов клиент.


назад