Български 
 

Новини

НОВИНИ ОТ КАРЛЕКС

2012-07-31 11:49:35

FoodScan – с повече от 12 параметра!!

Повечето хора, които използват FoodScan за анализ на месо и месни продукти знаят,

че апаратът се предлага с 5 основни параметра: съдържание на мазнини, протеин,

влага, колаген и сол. Вие можете да използвате вече и разработени PLSкалибровки

за други преизчислени параметри, като общо съдържание на месо и добавена вода ,

които са и най-използваните. Следователно можем да предложим FoodScan със

следните параметри за анализ на месо и месни продукти: съдържание на мазнини,

протеин, влага, колаген, сол, съдържание на йод, пепелно съдържание,общи захари,

скорбяла, рН, общо съдържание на месо, добавена вода.

ProFossTM– в производството на пилета

Ние предлагаме на пазара ProFoss решение за измерване на месото при механично

отделяне на костите от пилешкото.Решението се състои в латерална трансмисия на сондата на  ProFoss.

Доскоро много пилешки кланици се нуждаеха от анализ по време на производствения процес .

Тези параметри за измерване са мазнини, влага и протеин – и в много страни калций и колаген,

като последните два параметра са индикация колко костни частици и хрущяли има в продукта.

Много страни имат наредби за количеството „не месо” на тези съставки. 

Нови Европейски Директиви във Винопроизводството

Новите ЕU Директиви се прилагат за регулиране на европейския пазар.

Тези нови директиви се фокусира върху замърсяването от процеса на винопроизводството.

Концентрациите  са дадени по-долу – в ЕU Директива 2000/60/EU ще намерите замърсителите

от винопроизводството и границите приети от EU.    

Ако се нуждаете от повече информация , моля да се свържете с

представителите на Карлекс по места.

 

параметър

Измерв.

единица

Средна

стойност

Граници в

канализация *

Граници при

повърхностни води*

Граници при почва*

pH

-

4 – 5

5,5 – 9,5

5,5 – 9,5

6 – 8

Total solid content

mgTSS/l

2000 – 4750

200

80

25

COD

mgCOD/l

8000 – 24300

500

160

100

Ammonia

mgN-NH4/l

20 -100

30

15

5

Phosphorus

mgP/l

6 – 22

10

10

2

Total surfactants

Mg/l

4 - 30

4

2

0,5

 


назад